[x] Închide căutarea
  Caută în categoria   Caută Autentificare

Prima pagina
Special
Forum
Newsletter
Sondaje
Cand credeti ca se va rezolva criza gunoaielor din Cluj Napoca?

  In timp util.
  Până la sfârșitul anului 2015.
  Până la mijlocul anului 2016.
  În doi ani.
  În mai mulți ani

Votează   |   Vezi rezultate

Concurs
concurs

Concursul este suspendat, momentan.

 
HOME
CĂUTARE
ARHIVĂ
DESPRE MINE
CONTACT
PUBLICITATE
 
 Ai cartile lui Novacescu?

Cartile: Ion I.C. Bratianu. Conceptie si management politic, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2011, 410 p. si: Linsajul mediatic in politica romaneasca. 1919. Adevarul versus Bratianu, Editura Adevarul, Bucuresti, 2013, 425 p., CU DEDICATIE din partea autorului - le puteti procura daca trimiteti o comanda prin mail la: ion(at)novacescu.ro sau un mesaj pe Facebook/Ion Novacescu.

Pretul primei carti este de 50 de lei iar a celei de-a doua este de 30 lei. Cartile va fi livrate prompt, prin posta, in sistem ramburs. Vezi: galeria foto si galeria video cu opinii ale unor personalitati avizate despre cele doua carti. Multumesc!

Postez, mai jos, cuprinsul celor doua carti:

1. Ion I.C. Bratianu. Conceptie si management politic ( care este, in fapt, teza mea de doctorat, sustinuta la Universitatea Babes Bolyai din Cluj, in 6 decembrie 2010), pentru a va da seama de continutul sau:

CUPRINS


Introducere .............................................................................................. p.I - III

CAPITOLUL I: ASPECTE ALE CONCEPȚIEI ȘI MANAGEMENTULUI BRĂTIENIST ÎN POLITICA INTERNĂ ................................................... p.1 – 202

       I.1.1. Sistemul brătienist......................................................................... p. 11 – 21
       I.1.2. Contractele de cesiune a guvernării pe perioadă limitată. Relaţia
       dintre suzeranul politic Ion I.C. Brătianu şi vasalii săi politici...............p. 21 – 30

I.2. Mijloacele politice brătieniste................................................................. p. 30 – 54

      I.2.1. Rolul finanţei liberale în constituirea organizaţiilor  liberale din
               Transilvania după 1919...................................................................p. 32 – 37
       I.2.2. Reacţia oficiosului PNR faţă de acţiunea politică liberală
             de extindere în Transilvania............................................................. p. 37 – 44
       I.2.3. Locul și rolul Istoriei în cadrul concepţiei şi managementului
      politic brătienist.........................................................................................p. 46 – 54
 
I.3. Concepţia brătienistă privind Partidul Liberal și organizarea sa.......... p. 55 – 133
       I.3.1. Cultura organizaţională a PNL...................................................... p. 57 – 61
       I.3.2. Liderul politic  și rolul său în mecanismul instituțional................. p. 61 – 71
       I.3.3. Programul, clientela şi morala partidului...................................... p. 71 – 85
       I.3.4. Organizarea unui partid .................................................................p. 85 – 94
       I.3.5. Marele congres al PNL din 27 noiembrie 1921. Premieră şi
          inovaţie politică......................................................................................p. 94 – 104
       I.3.6. Rolul colaboratorilor în managementul brătienist......................... p. 104–109
       I.3.7. Eşecul electoral, ca efect al dezorganizării și al aroganței
                liderului  ..........................................................................................p. 109-120
       I.3.8. Managementul brătienist al relansării politice și electorale.
              „Războiul tăcut” contra lui Averescu şi contra  ardelenilor..............p. 120-133
    
I.4. Responsabilitate şi Răspundere. Misionarism şi Antidemagogie...........p. 134-143
        I.7.1. Rolul sufletului în politica brătienistă........................................... p. 141-143
     
I.5. Acţiune și reacțiune politică în concepţia brătienistă………………   p. 143- 175
       I.5.1. Atitudine și reacție în politica internă. Politica „Biciului şi a
               Zăhărelui
…………………………………………….........................p.145-148
       I.5.2. Concepţia brătienistă asupra problemei muncitoreşti...................p. 148-153
       I.5.3. Ingineria politică brătienistă…………….....................................p. 154-158
       I.5.4. Activitatea în opoziţie a lui Brătianu, în 1918, la Iași..................p. 158-164
       I.5.5. "Bătălia parlamentară" de la Zgurița..............................................p. 164-167
        I.5.6. Principiile acţiunii politice brătieniste......................................... p. 168-175

I.6. Comunicarea politică brătienistă........................................................ p. 175-192
         I.6.1. Propagandă, Simbolism şi Etichete politice în practica politică
                  brătienistă………...................................................................... p. 176-184
         I.6.2. Violenţă mediatică şi manipulare electorală în campania
                  din 1922......................................................................................p. 184-1192

I.11. Partidul la guvernare............................................................................p. 194–200
         I.11.1. Soluţii politice brătieniste la un anumit tip de provocări
 guvernamentale............................................................................................. p.197-200
    Concluzii  .................................................................................................. p. 200 -202


CAPITOLUL II. POLITICA EXTERNĂ ŞI POLITICĂ EUROPEANĂ ÎN CONCEPŢIA LUI ION I. C. BRĂTIANU..................................................p. 203-258

II.1. Directivele politicii externe româneşti................................................... p. 203-242

II.1.1. Realism politic şi anti-război................................................................. p. 209 – 226
II.1.2. Bătălia politică şi diplomatică pentru Banat ........................................p. 220-232
II.1.3. Diplomaţia şi manevrele brătieniste în susţinerea operaţiunilor
          militare de ocupare a Budapestei de catre armata romana, in august 1919.............p. 233-238
II.1.4. Influenţa politicii şi actorilor interni asupra politicii externe...............p.238-242

II.2. Tactică. Mijloace şi acţiune politică în domeniul extern....................... p. 242-249

II.2.1. Principii ale politicii externe brătieniste................................................ p. 246-249

II.3.   Ion I. C. Brătianu şi politica europeană a României după
                               1918.................................................................................... p. 249-257
Concluzii ...........................................................................................................p. 257-258

 

CAPITOLUL III.     POLITICA MINORITĂŢILOR  ÎN VIZIUNEA BRĂTIENISTĂ..................p. 259-298

IV.1. Politica minorităţilor şi chestiunea evreiască înainte de 1914................ p. 269-2272

IV.2. Politica minorităţilor în concepţia brătienistă după 1919.....................p. 262-278
        IV.2.1. Concepţia brătienistă post-versailleză asupra minorităţilor
        naţionale ( martie 1925)............................................................ p. 278-281
IV.2.1. Antisemitismul comercial al lui Brătianu.......................................... p. 281-294

 CAPITOLUL IV.    POLITICI ŞI CAMPANII BRĂTIENISTE..............p. 299-363

V.1. Democraţie liberală şi naţionalism......................................................p.299-353
       V.1.1. Campania anticarlistă a oficiosului PNL-Viitorul.......................p.305-310

V.2. Politicile brătieniste de edificare şi reformare a instituţiilor statului român
        V.2.1. Locul şi rolul Bisericii în concepţia brătienistă........................p.310-315
        V.2. 2. Presa în concepţia brătienistă ................................................p. 315-317
        V.2. 3. Conceptele de ordine, libertate şi dreptate la Brătianu..........p.317-321

V.3. Ion I. C. Brătianu – fondatorul statului liberal organizat în
        România.............................................................................................p. 321-337
        V.3.1. Deviza “Prin noi înşine” şi relaţia cu capitalul străin.............p.322-327
        V.3.2. Problema petrolului românesc în viziunea brătienistă....................p.333-337
         V.33 Concepţia lui Ion I.C. Brătianu asupra Constituţiei
        României Mari…………………………………………………………………p.
        V.3.4. Politici economice şi politici publice ale lui Ion I.C. Brătianu 
        V.3.5. Raţiunea politicii statului cultural român în creaţia
        statală a lui Ion I.C. Brătianu................................................................... p. 340-344
        V.3.6.  Politicile guvernului Brătianu (1922 – 1926)............................... p. 344-353

Concluzii............................................................................................................p. 364-366
Bibliografie .......................................................................................................p. 367-369
ANEXE .............................................................................................................p. 369- 373

2. Linsajul mediatic in politica romaneasca. 1919. Adevarul versus Bratianu

CUPRINS
Introducere..................................................................9
Cap. I: Linşajul mediatic. Definiţie
şi scurte explicaţii......................................21
Cap. II. Adevĕrul şi Const. Mille. Subiecţii unei
poveşti tumultuoase şi de succes
a presei române moderne..........................31
II.1. Const. Mille. Scurtă prezentare biografică.....31
II.2. Const. Mille – modernizatorul Adevĕrului
şi revoluţionarul presei româneşti............46
II.3. Omul şi jurnalistul Const. Mille....................53
II.4. Crezul Jurnalistului.......................................57
II.5. Ideologia şi liniile directoare ale ziarului
Adevĕrul (până la 1914).............................63
II.6. Const. Mille – omul lui Take Ionescu............67
II.7. Războiul de 30 de ani millisto-brătienist.......75
II.8. Concluzii........................................................103
Cap. III: Adevărul şi linşarea mediatică
a „Şobolanilor“, în 1919............................105
III.1. Conjunctura..................................................105
III.2. Jurnaliştii-călăi şi uneltele lor de tortură
mediatică...................................................112
III.3. Icoana Răului din politica românească.
Eticheta şi sintagma celor Trei Şobolani..... 127
III.4. Adevărul – „valetul mediatic“ al
mitocanului Take Ionescu........................131

III.5. Asaltul antibrătienist pe frontul simbolic
al dezastrului militar de la Turtucaia.....157
III.6. Atacarea şi diabolizarea duşmanului
de clasă şi a oligarhiei acaparatoare.......166
III.7. Contralovitura brătienistă asupra
Adevărului. Acţiunea brutală
a cenzurii. Replica millistă......................172
III.8. Asaltul pentru trântirea lui Brătianu de la
putere şi instalarea „guvernului naţional“.... 189
III.9. Biciuirea-n piaţă a „Partidului Hoţiei“ şi a
creierului său diabolic, Vintilă Brătianu.
Atacarea citadelei financiare a
brătienismului – Banca Românească......202
III.10. Alternativa Maniu. Severa stigmatizare
a eşecului brătienist de la Conferinţa
Păcii şi în chestiunea Banatului..............246
III.11. Regrupări şi poticneli în tabăra justiţiarilor
mediatici. Venirea unui nou cavaler pe
frontul de luptă antibrătienist.................269
III.12. Linşarea Dinastiei politice a cointeresării
şi a Partidului afacerilor..........................284
III.13. Exploatarea chestiunii „răspunderilor“
brătieniste în organizarea şi purtarea
dezastruoasă a războiului........................294
III.14. Bătălia pentru „butoanele“ alegerilor
şi pentru adjudecarea mediatică
a cuceririi Budapestei, în august 1919....300
III.15. Năvala contra Dictatorului liberal.
Prăbuşirea Despotului..............................317
III.16 „Guvernul-paravan“. Denunţarea şi
torpilarea manevrelor politice brătieniste..... 334
III.17. Îndoieli şi temeri provocate de
„Criza-Farsă“. Lupta cu „dictatura
militară“ a M.S. Ionel al II-lea.................341
III.18. Rechizitoriul cu privire la antisemitismul
familiei Brătianu, întocmit de
justiţiarii Adevărului.................................... 360
III.19. Biciuirea-n piaţă a blândului Ferdinand,
protectorul Triadei mafiote......................365
III.20. Predica millistă a „boicotului electoral“.
A doua biciuire a Regelui Fidel. Ispitele
şi spaimele eşecului electoral. „Marea
Deznădejde“ de după boicot.....................380
III.21. Strivirea Brătienismului.
Puterea Presei...........................................388
III.22. Mutilarea Marelui Şobolan
prins în cuşcă............................................404
Concluzii..................................................................409
Bibliografie..............................................................426

 Dan Puric, la Cluj: Fiecare roman trebuie sa fie un Marasesti individual si sa spuna „Pe aici nu se trece!”

Actorul Dan Puric, care a susținut la Cluj Napoca, la sfârșitul acestei săptămâni, o conferință  eveniment, intitulată: „Glăsuind în neguri”, în cadrul celei de-a 63-a ediții a Berăriei Culturale, desfășurată la Cinema Florin Piersic, a abordat mai multe teme, una dintre acestea fiind cea a conștiinței naționale și a rezistenței genei românești în fața otrăvurilor ideologice bolșevice și de tip neo-marxist. El a vorbit și despre paradoxul românesc în Europa contemporană, care are reflexe suicidale, prin negarea tradițiilor, valorilor și credințelor pe care s-a întemeiat civilizația europeană. În aceeași măsură, Dan Puric a deplâns dezbinarea românească și ipocrizia de a sărbători Ziua Marii Uniri într-o țară dezbinată sufletește. La conferința lui Dan Puric de la Cluj Napoca au participat cca. 750 de persoane, printre care remarcându-se mitropolitul Andrei și poeta Oana Boc (vezi galeria foto!).

„Mi se pare un paradox să te apropii de Ziua Marii Uniri cu o țară dezbinată sufletește. Și e o impostură să sărbătorești  Ziua națională și Sărbătoarea Unității Naționale, când se lucrează atât de intens la compromiterea ideii de națiune și de naționalism. N-ați văzut că în limbajul diplomatic nu se mai folosește ideea de națiune și de suveranitate?!  Și atunci cum să sărbătorești tu Marea Unire, fapta aceasta fantastică a poporului român?! Ea nu este o faptă a guvernanților sau a unui om politic. Sigur că oamenii politici din perioada respectivă au fost antrenați și preocupați, dar Unirea este fapta poporului român. V-ați gândit vreodată la viteza cu care ne-am unit? După 1000 de ani de atrocitate și dincolo, peste Carpați, 300 de ani de dominație otomană.Stau și eu și mă întreb: de ce, după 1000 de ani de asuprire cumplită, Ardealul s-a ridicat cu o viteză fantastică?! În mod normal, românii trebuiau să fie inhibați, imbecilizați, după atâta asuprire cruntă, trebuiau să fie inerți și... cu toate astea unirea s-a făcut foarte repede. Și în ce condiții!!! În timpul primului război mondial a început revoluția bolșevică din Rusia. În timp ce soldatul rus, contaminat de bolșevism, își împușcă ofițerul, țăranul român nu face așa ceva. Își păstrează ierahia. Își respectă ofițerul și luptă mai departe. Îți duce și molima aia de tifos exantematic și le duce pe toate cu credință. Aceea a fost rezistența genei românești. N-a vrut el să se bolșevizeze. Țăranul român de atunci „n-a pus botul”, cum se pune acum, pe otrava asta străină, care e tot bolșevică, numai că e albastră și cu stele galbene. Pur și simplu, țăranul român, românii în general, nu s-au lăsat duși de nas. Să vedeți ce s-a întâmplat atunci și o să vedeți că se întâmplă și astăzi. După 1920, când Rusia Sovietică s-a stabilizat, au început atacurile contra poporului român care sunt fantastic de asemănătoare cu cele de astăzi.  Au apărut activiști, proletari, asociații care au început atacul contra poporului român. Să vedeți ce nume aveau atunci: „Liga contra brutalității”, care astăzi este Asociația pentru drepturile omului. Sau – să vedeți ce perversitate – „Liga prietenilor națiunii” al cărei scop era ca să se distrugă națiunea română. Erau la fel ca ONG-urile de astăzi, foarte bine camuflate, și care din spațiul civil distrug toată structura poporului român. Așa îi puteți vedea pe tinerii noștri frumoși pe stradă protestând nu contra stării cumplite de criză în care se află România, ci pentru minorități sexuale, pentru eliberarea găinilor din cuști.  În toată perioada interbelică au fost atacuri asupra fibrei românești, care n-au avut succes, până când au năvălit peste noi și ne-au bolșevizat și ne-au distrus sufletește, instituționalizându-se până acum. Rostirea lui Mircea Eliade, din 1938, când spunea că trebuie să-ți iubești țara în ciuda evidențelor, a imperfecțiunilor și a stării de degradaare în care a ajuns, e perfect actuală și acum. Tinerii intelectuali de atunci – Eliade, Țuțea, Cioran și-au iubit țara în ciuda evidențelor și au luptat pentru vindecarea ei. Bine, că pe urmă evidențele au fost mai brutale decât și-a imaginat Eliade, întrucât bolșevicii au intrat peste noi cu tancurile.
Pe la 1906, majestatea sa Carol I a spus că esențial pentru popor sunt caracterele. Când s-a inaugurat Universitatea din București, rectorul i-a zis: „Majestate vă vom pregăti specialiști”, apropo de tehnocrați. Regele i-a răspuns: „Nu am nevoie de specialiști, ci de caractere, pentru că, caracterele reprezintă puterea sufletească a unui neam, iar puterea sa sufletească e arma lui invincibilă. Este de ajuns să ne amintim definniția dată de Ion I.C. Brătianu națiunii. „O națiune înseamnă conștiința națională. Cât valorează una, atât înseamnă și cealaltă. Conștiința a ceea ce este. Hotărârea fermă de a fi este puterea cea dintâi a unui popor în lume. Felul în care o exprimă îi va așeza rostul și locul ei în lume.” Vedeți, Brătianu făcea egalitate între națiune și conștiința națională. Păi ce a vrut bolșevismul? Ce se vrea astăzi? Să se perforeze conștiința națională. Pentru că suntem la Cluj, să ne amintim de grandiosul moment al procesului Memorandistilor când – după logica de acum – politic corect fruntașii români trebuiau să fie niște gândaci, care au zis: Nu! Și au fost niște minuni ale verticalității românești. Când asupritorii puneau în discuție existența poporului român în Transilvania, dr. Ion Rațiu le-a tăiat-o scurt și le-a spus că existența unui popor se afirmă, nu se discută. Odată cu Memorandiști se afirmă, la nivel ideologic, conștiința națională a românilor. Nouă, românilor, nu ne poate reproșa nimeni că suntem anti-europeni, pentru că toată elita românească s-a format în Occident pentru că era sursa de civilizație și de cultură. Și noi, după 1989, când am scăpat din grădina zoologică, am mers în Occident pentru că eram sătui de retardare istorică. Și dintr-o dată, după 25 de ani, găsești o Europă care vrea să se sinucidă, care-și distruge tradițiile, credința și valorile culturale. Vi se pare normal ca tineretul liberal din Suedia să ceară liberalizarea pedofiliei și necrofiliei?! Și atunci se întâmplă un paradox. În țara asta mică și amărâtă valorile se păstrează. Valorile astea de normalitate. Văzând clar ceea ce se întâmplă, eu cred că avem o singură soluție, ca să ne transformăm cu toții, fiecare, într-un Mărășești individual. Și fiecare să spunem: „Pe aici nu se trece!” Adică, să nu permitem să treacă ideile astea demente care au îmbolnăvit Europa.”
 „Glăsuind în neguri” a fost un eveniment unic la Cluj, oferit de NTT DATA Romania.
În deschidere au performat tinerii clujeni din trupa de dans: Kid A.
Sponsor: Mobila Dalin.
Acesta a fost un proiect Fabrica de Lideri al Fundației Armonia, susținut deUrsus și finanțat de Municipalitatea clujeană, prin intermediul căruia oferim o scenă și un afiș tinerilor talentați din Cluj Napoca.
Parteneri: PMA Invest, Cluj-AM.RO, Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca, Cinema Florin Piersic, Casino Centru de Cultura Urbana Cluj.
Producător: Ion Novăcescu
Consultant: Ilyas Andrea.
Foto: Nicu Cherciu Dan Puric despre teroarea corectitudinii politice si caprele de politicieni

Actorul Dan Puric a susținut la Cluj Napoca, la sfârșitul acestei săptămâni, o conferință  eveniment, intitulată: „Glăsuind în neguri”, în cadrul celei de-a 63-a ediții a Berăriei Culturale, desfășurată la Cinema Florin Piersic. (vezi Galeria foto!)
Acesta a lansat un virulent atac la adresa politicienilor români, pe care i-a acuzat că sunt incapabili să devină repere morale și de comportament în misiunea lor de oameni de stat sau de legiuitori, eșuând în incompetență, lașitate și corupție. „Dacă vă uitați la caprele astea politice de astăzi, care sunt incapabile să preia... Uf! Am jignit caprele și capra e cea mai inteligentă. Nu mănâncă iarbă, doar de sus, din pomi și e singura care nu face cancer – deci, politicienii ăștia sunt incapabili să preia memoria națională și să fie repere, acum când e mai mare nevoie de așa ceva. Pentru că sufletele noastre au fost distruse. Au fost călcate în picioare. Ni se tot atrage atenția că politica e făcută pe calcule, nu pe sentimente. Da, dar sufletul e făcut pe sentimente. Și nu întâmplător noi suntem suflete. Iar politicienii ăștia, mare parte dintre ei, când îi vezi cum se comportă, îți vine să zici că ăștia-s urmașii celor 20 de români care l-au vândut pe martirul Horea și-au încasat bani din trădarea lor.”

Dan Puric susține că el nu este un apostol al perfecțiunii naționale și un mesager al genialității românești. Dimpotrivă – susține acesta - și în cărțile sale biciuie ceea ce el denumește un anume tip de român definit drept „licheaua românească.” „Eu nu sunt obsedat de perfecțiunea românească. În ultima mea carte am vorbit despre Sfânta Neseriozitate Românească. Și n-am zis de șobolanul de serviciu, de hoțul care te păcălește, de ordinarul degenerat de român care nu vine la timp, ăla e șobolanul degenerat. Nu, domnule! Eu vorbesc despre atitudinea asta dublă, de la jerfă martirică a românului la atitudinea românului care vede stupiditatea legislației ce vrea să țină loc de Dumnezeu. El, românul, care zice: „lăsă-i, bă, în pace, că noi ne vedem de treabă.” Și care începe să ocolească legea cu o virtute fantastică, în virtutea faptului că este naturală.”
Actorul-conferențiar a atacat virulent teroarea ideologică a corectitudinii politice, acuzând-o de abuz, intoleranță și necinste. Mai mult decât atât, el a tras un semnal de alarmă asupra unei „molime” ideologice și politice, care se va abate asupra României și românilor, întrucât „aici se va da bătălia cea grea. Aici, pe pământul acesta unde oamenii încă și-au păstrat luciditatea, sunt normali la cap și cred în valorile tradiționale și creștine.” Puric consideră că „existența românească este fundamental miloasă. De aceea nu se împacă cu corectitudinea politică, pentru că ăia sunt doar corecți, nu sunt cinstiți.  E foarte bine să vezi lucrurile astea cu luciditate, pentru că în clipa în care le vezi cu luciditate te poziționezi într-o chestie cinstită față de tine. Va veni vremea în care să ne afirmăm virtuțile ce le avem, achizițiile noastre, în fața unei lumi care este din ce în ce mai debusolată. Pentru că o să fiți obligați să vă apărați copii de molima care vine. O să fiți în legitimă apărare. Presiunea asta a politicii corecte și ideologice e din ce în ce mai tare. Ea s-a făcut în 1920, la Frankfurt – de aceea sunt principiile școlii ideologice de la Frankfurt – când și-au pus problema: cum îi terminăm pe occidentali. Antonio Gramsci, ideologul comunist italian a zis: „nu veți băga comunismul în Occident atâta timp cât muncitorul occidental are suflet creștin.”. S-au gândit foarte bine, după care au roit-o în America și au distrus universitățile americane. Mda! Cum  distrugem sufletul creștin? Păi facem revoluție sexuală și revoluția minorităților. Fiindcă proletarii nu mai puteau fi folosiți. Ideea de proletar fusese compromisă istoric și faptic. Utile erau acum minoritățile, care au fost transformate în victime și victimizate. Eu le tot spun unor minoritari: mă, de când sunteți voi victime în România, că noi suntem atât de indulgenți și de îngăduitori, că era să ieșim noi din istorie de prea multă îngăduință.”
Dan Puric susține că nu trebuie să fii mare filososf și istoric ca să realizezi existența unui fir continu în istorie pentru distrugerea spiritului liber și a conștiinței de neam. „Se zice că în Turnul Babel când cădea un om nu era nicio problemă. Când cădea o cărămidă era bai și scandal. Cărămida e material de construcție. Astăzi omul e transformat în material de construcție. Vorbind din neguri... Fransisc Bacon spunea că mai degrabă iese adevărul din eroare decât dintr-o confuzie. Păi pe vremea comunismului știam cine-i securistul, care-i teroarea. Avea o formă fizică. Astăzi sunt neguri. E confuzie. E o îmbolnăvire lentă și metodică a poporului român. Un popor inocent. Știți, dacă vreți să faceți o listă a popoarelor care, în numele civilizației, au creat atrocități, n-o să ne găsiți pe noi. Așa suntem noi, subdezvoltați, dar n-am făcut nicio atrocitate. Suntem într-o sfântă subdezvoltare. În istorie am răspuns doar în ultima clipă. Zicea Mircea Vulcănescu că „poporul român trăiește în virtualitate și iese în istorie nu că poate, ci atunci când nu mai poate. Horea, Cloșca și Crișan au ieșit în istorie pentru că nu mai puteau. Avram Iancu, la fel. A ieșit pentru că nu mai putea. Nu pentru că a vrut el să cucearească, ci într-o superbă și legitimă apărare.”
„Glăsuind în neguri” a fost un eveniment unic la Cluj, oferit de NTT DATA Romania.
În deschidere au performat tinerii clujeni din trupa de dans: Kid A.
Sponsor: Mobila Dalin.
Acesta a fost un proiect Fabrica de Lideri al Fundației Armonia, susținut deUrsus și finanțat de Municipalitatea clujeană, prin intermediul căruia oferim o scenă și un afiș tinerilor talentați din Cluj Napoca.
Parteneri: PMA Invest, Cluj-AM.RO, Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca, Cinema Florin Piersic, Casino Centru de Cultura Urbana Cluj.
Producător: Ion Novăcescu
Consultant: Ilyas Andrea.
Foto: Nicu Cherciu


 Dan Puric: Proclamatia de la Alba Iulia e dovada generozitatii fantastice a poporului roman după 1000 de ani de atrocitati


Actorul Dan Puric a susținut la Cluj Napoca, în ziua de 24 noiembrie, o conferință  eveniment, intitulată: „Glăsuind în neguri”, în cadrul celei de-a 63-a ediții a Berăriei Culturale, desfășurată la Cinema Florin Piersic.t

Precizez că am ales în mod special această zi pentru susținerea acestei conferințe, datorită simbolismului său pentru istoria și destinul național. În 24 noiembrie 1927 pleca la cele veșnice cel mai mare om politic al României, Ion I.C. Brătianu. Am dorit, în acest mod, să comemorăm acest fapt trist și să aducem un omagiu acestui părinte fondator de țară modernă și națiune română mare.
Referindu-se la permanentele atacuri contra sufletului românesc, care este acuzat de intoleranță față de minorități, de naționalism primitiv și de anti-europenism, Dan Puric a făcut referire, în savuroasa sa conferință, la marele act al realizării unității naționale. „V-ați uitat vreodată să vedeți care sunt principiile Proclamației de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia pentru naționalitățile conlocuitoare? Niciodată n-au fost date libertăți atât de puternice precum cele date de poporul român față de celălalt. Un om care a trăit într-o nedereptate și într-o atrocitate este legitim să fie tot atroce. Românul n-a fost. Toate principiile de la Alba Iulia sunt de o perspectivă politică de o generozitate fantastică. Asta a fost replica poporului român la atrocitățile din cei 1000 de ani. Adică, Mihai Viteazul mergând cu lumânarea aprinsă în spatele coșciugului lui Andrei Bathory.” Precizăm că Dan Puric a făcut referire la faptul că după victoria din bătălia de la Șelimbăr, când doi secui i-au tăiat capul cardinalului Andrei Bathory și i l-au adus lui Mihai Viteazul, acesta a dat ordin urgen să fie adus și trupul, iar acesta să fie înmormântat creștinește. Domnul muntean a mers cu o lumânare aprinsă în urma carului mortuar.
În același sens, Dan Puric a făcut referire și la eroul Horea care i-a zis preotului care-l spovedea, înaintea execuției: „îi iert din toată inima mea!”. Actorul a deplâns asaltul asupra conștiinței naționale. „Știți că există sociologi, cu nume ciudat, care sunt plătiți de 25 de ani să ne convingă că ideea de națiune și de conștiință națională sunt niște fantome. Că sunt niște păreri. Domne, după ăștia noi ne-am unit la 1 Decembrie 1918 dintr-o părere. De aceea e acum tendința de a uni doar Ardealul cu Europa. Precum au încercat să unească Basarabia cu alții. Și încep forme din astea de diluare. Fiindcă nu poți băga ideea bolșevică decât după ce diluezi conștiința națională. În clipa în care aduci tineretul nostru fără orientare, atunci poți să-i bagi în cap ce idee vrei. Să vă dau un exemplu. La teatru poate să vină un regizor și poate să-i dezbarce și ei să joace goi pe scenă. Pot să spună ultimele abjecții și obscenități pe scenă pentru că nu mai au un ceznzor estetic. Domne este scena teatrului. Ba chiar e scena Teatrului Național. Ai o responsabilitate. Aici se cultivă limba. Nu poți să spui lucrurile pe care le folosești la toaleta publică. Păi dacă apar goi ăia din Occident, apari și tu. Lasă-i pe ăia, că sunt nebuni. Și nu se opresc. Vor continua până la ultima limită, generând reacția.”
Dan Puric crede că în curând vom asista la o reacție românească, precum s-a dat tonul cu reacția americană la teroarea corectitudinii politice, cea care a dus la alegerea lui Donald Trump. El crede că fiecare român ar trebui să aibă o atitudine de rezistență în fața acestor aberații ideologice otrăvitoare. „Cu timpul vom ajunge la actul de reacție. Nu vedeți că suntem aduși până la ideea de externizare. Adică să părăsim pământul ăsta. Totul se reinterpretează acum. Istoria, care se relativizează, apoi statutul de mamă și de tată. Totul se amestecă într-o apă tulbure pentru ca apoi să poată pescui. Și atunci dacă nu stai drept în față, ca să faci un Mărășești individual și să le spui: „Pe aici nu se trece!”, n-ai făcut nimic. Pentru asta trebuie cultură. Iar dacă n-ai cultură îți trebuie cinste sufletească. Tolstoi definea inteligența așa, drept înțelegerea lucrurilor. Păi cum să apere Țara tineretul de astăzi, dacă el nu mai știe istorie. În gena sufletească a fiecărui popor este să-și apere identitatea. România trebuie să-și apere granițele ei invizibile. Felul ei de a fi. Să-ți fie rtușine că ești român, după cum îndemna bolșevic Maiakovski?! Sau că ești creștin. Să te aducă până într-acolo încât să ajungi la limita suportabilului”, a mai spus Puric.
Actorul-conferențiar a lăudat sănătatea spiritului și a simțului istoric al țăranului român, dând câteva exemple elocvente despre uimitoarea luciditate și judecată istorică a acestuia, în durata lungă a evoluției. „Imediat după unire istoricul Lupaș s-a dus prin satele ardelene ca să vadă ce-a mai rămas din memoria răscoalei lui Horea, fiindcă în acel moment studiile istorice era rudimentare și blocate de forța ce stăpânise până atunci. Practic nu se prea știa nimic, cum nu știm astăzi nimic din procesul mareșalului Antonescu de la ruși. Ei bine, Lupaș - un mare istoric – s-a dus și a întrebat o băbuță: „Ce știi de Horea?”. Să vedeți răspuns genial: „Ce să știu maică? Știu că dacă mai aveau ăia răbdare un ceas, venea românelul nostru Avram Iancu și-l salva.” Pentru ea istoria era cât un braț de om. De la un martir la altul. Ea nu mai ținea cont de distanța istorică, ci de cea faptică. Că de aceea i-a nspus că dacă mai aveau răbdare o oră, Horea era salvat. În mentalul popular, totul se strânge. Istoria este un braț de martir la altul și tot așa. La fel în Dobrogea au întrebat: „Ce știți de Apostolul Andrei?” Și ia-u răspuns: „Sân Andrei o fo’ p-aicea și-o stat vreo două zile. A bătut cu bățul în piatră, că i-o fost sete. A bbăut apă și i-a învățat pe oameni să se închine și a plecat.” Așadar, două zile a durat creștinarea românilor. În mentalul românilor știți ce înseamnă astea două zile? E lejeritatea cu care s-a așezat această credință la români.”
„Glăsuind în neguri” a fost un eveniment unic la Cluj, oferit de NTT DATA Romania.
În deschidere au performat tinerii clujeni din trupa de dans: Kid A.
Sponsor: Mobila Dalin.
Acesta a fost un proiect Fabrica de Lideri al Fundației Armonia, susținut deUrsus și finanțat de Municipalitatea clujeană, prin intermediul căruia oferim o scenă și un afiș tinerilor talentați din Cluj Napoca.
Parteneri: PMA Invest, Cluj-AM.RO, Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca, Cinema Florin Piersic, Casino Centru de Cultura Urbana Cluj.
Producător: Ion Novăcescu
Consultant: Ilyas Andrea.
Foto: Nicu Cherciu


Ai cartile lui Novacescu?
Dan Puric, la Cluj: Fiecare roman trebuie sa fie un Marasesti individual si sa spuna „Pe aici nu se trece!”
Dan Puric despre teroarea corectitudinii politice si caprele de politicieni
Dan Puric: Proclamatia de la Alba Iulia e dovada generozitatii fantastice a poporului roman după 1000 de ani de atrocitati
 
  Caine de gunoaie la Cluj. Cel mai trist si tulburator reportaj al meu   Interviu Florin Piersic cu ocazia implinirii a 72 de ani
Reclama ta aici !
Reclama ta aici !
 
 Dan Puric, la Cluj: Fiecare roman trebuie sa fie un Marasesti individual si sa spuna „Pe aici nu se trece!”
 Dreptate pentru Marton!
 Dan Puric despre teroarea corectitudinii politice si caprele de politicieni
 Cel mai bogat clujean vorbeste despre bani si sensul vietii, la Beraria Culturala
 Boacterul Creativ de la Untold. O Poveste clujeană de succes.
 Dan Puric: Proclamatia de la Alba Iulia e dovada generozitatii fantastice a poporului roman după 1000 de ani de atrocitati
 Clujul Secret, dezvaluit la Beraria Culturala
 Unguri exaltati agita steagurile Ungariei si scandeaza numele tarii lor in centrul Clujului
 Dezbatere de excepție la Beraria Culturala. Invitat arhitectul Serban Tigănaș
 
 
13.11.2013
  Povestea primului orfelinat taranesc din Romania. Zidit in 1927 de bunicul meu, Miron Novacescu

În emisiunea: "Poveştile României", de pe Look TV, din 9 noiembrie 2013, la care m-a invitat Sabin Gherman, am avut ocazia şi, mai ales onoarea, să vorbesc despre zidirea Bunicului meu, Miron Novăcescu, cel care, la 1927, a contribuit, din averea sa, la fondarea primului orfelinat ţărănesc din România. "Casa Dorca" a fost fondată în 1927, ca urmare a unui eveniment tragic petrecut în comunitatea baptistă din satul Prilipeţi, Valea Almăjului, judeţul Caraş Severin. În urma dece [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
  04.11.2016
  Dreptate pentru Marton!

Marton e - cum s-a definit chiar el, când a intrat în direct cu mine la Matinalul Realitatea fm Cluj, în dimineața de 4 noiembrie - ... e „o corcitură simpatică”. Un suflet și-un trup de OM savuros plămădit de o mamă româncă și un tată ungur. Marton e unul dintre neștiuții mari boieri ai clasei muncitoare din Cluj. E Creativul care a lucrat 42 de ani la „Iris” - fabrica de porțelanuri făcută cioburi de burgheziții pitici ai tranziți [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
 
02.10.2016
  Salvam Casa memoriala a lui Iuliu Maniu din Badacin, alturi de Parintele C-tin Necula

Sunt bucuros să vă anunț că părintele-conf.univ.dr. Constantin Necula a acceptat IDEEA și invitația mea de ține o conferință altfel la Berăria Culturală, în cadrul unui eveniment cultural și caritabil, dedicat salvării Casei Memoriale Iuliu Maniu din Bădăcin. Și nu numai că va conferenția despre: „Sens, Muncă și Bucurie”, ci va și susține niște tineri rockeri ai Clujului, ajutându-i să se facă cunoscuți cu un r [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește

  08.11.2016
  Arhitectul Serban Tiganas: „Vrem sa stim ce facem pentru a ne place Clujul mai mult in viitor decat ne place acum

Cea de-a 62-a ediție a Berăriei Culturale prilejuiește o dezbatere onestă despre Cluj Napoca, despre dezvoltarea orașului și direcția înspre care acesta se îndreaptă, precum și starea de bine a cetățeanului, care va avea loc miercuri seara, de la ora 19, în sala Euphoria a Fabricii de bere Ursus. „Speculare versus Modernizare la Cluj” este tema propusă de organizatorul și moderatorul dezbaterii, comunicatorul Ion Novăcescu, invitat fiind arhitectul Șerban Țigănaș, preșe [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
  03.11.2016
  Culmea creativitatii electorale: PSD si PNL au acelasi slogan electoral. DING!!!

Frate! Am ajuns să o văd și pe asta. Culmea creativității electorale în anul de grație 2016 o reprezintă faptul că marile partide românești - PSD și PNL au același slogan electoral. „Îndrăznește să crezi în România” e sloganul cam ... infantil dar comun atât pesediștilor cât și liberalilor. După cum vedeți în cele două imagini cu fluturași electorali ai celor două partide chestia e - vorba ardeleanului, OABLĂ. Adică e fantastică.

Vezi galeria foto!

[...]Autor: Ion Novacescu
Citește
 
  12.10.2016
  Fractiunea care curma viata si blocheaza orasul

Da. Fracțiunea de secundă. Importanta, prețioasa de fracțiune de secundă care e atât de prețuită de noi toți oamenii moderni și care ne face să devenim grăbiți, precipitați, inconștienți și iresponsabili. Secunda aceea blestemată care cântărește în decizia omului mai greu decât o întreagă viață. Asta e povestea grabei și a inconștienței. E povestea care se tot repetă ceas de ceas în marele oraș. La fel s-a întâmplat și în jurul orei 16, pe strada Memorandumul [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
 
01.08.2013
 Clujeni versus Vinituri la Beraria Culturala
Miercuri, 31 iulie, a fost cea de-a şasea dezbatere la Berăria Culturală: "Cluj versus Napoca. Clujeni vs. Vinituri", dezbatere-eveniment care a umplut berăria până la refuz şi la care şi-au adus contribuţia o pleiadă de invitaţi remarcabili ai vieţii publice clujene, alături de un public ales. Majoritari au fost viniturile. Si-n alesul public si printre invitatii de seama: judecatorul Vasile Grunea (la microfon), Ekstein Kovacs Peter, Radu Moisin, Ciprian Paun, Ioan Hosu si Florin Danciu (vezi galeria foto)....

Vezi toate articolele din categoria Polemici și Scandal
 

 
11.09.2013
 Exclusivitate.Documentul care zdrobeste politica neliberala de la PNL Cluj
Scandalul se amplifică în PNL Cluj. Secretarul general al PNL, Eduard Hellvig, a decis ieri, 10 septembrie, să amâne, pe termen nedefinit, ținerea Conferinței teritoriale (C.T.)  a PNL, care trebuia să aleagă președintele organizației și Biroul Județean, sâmbătă 14 septembrie. Prin Adresa trimisă președintelui în exercițiu, Marius Nicoară, (vezi foto) Hellvig îl anunță că a decis amânarea C.T. pe baza a trei considerente majore: 1. primirea la Secretariatul General a mai multor sesizări din partea membrilor filialei „legate de nerespectarea normelor statutare de organizare a Adunărilor Generale pentru C.T”.

2. Nerespectarea art. 19 din Regulamentul de aplicare a Statutului, care prevede "obligativitatea organizării Adunărilor Generale pentru desemnarea delegațiilor în toate orașele și municipiile."

3. "Convocatorul trimis de filiala Cluj, în data de 09.09.2013, nu corespunde cu norma de reprezentare...

Vezi toate articolele din categoria Arogantul și Penibilul Clujului

 
    Cea mai nesimţită
Companie / InstituţieCaine de gunoaie la Cluj. Cel mai trist si tulburator reportaj al meu
"Slum dog de Cluj" sau "Caine de gunoaie de Cluj" este cel mai trist, mai tulburator si mai muncit reportaj pe care l-am facut eu in cariera de jurnalist TV. Este emotionant pentru ca spune povestea trista a unui numar mare de copii... tristi si fara speranta. Mai precis, e povestea celor 300 de copii fara speranta si fara viitor, nevoiti sa traiasca in gunoaie si cu gunoaie. 300 de copii inocenti si frumosi care au o poveste de viata asemanatoare cu cele ale eroilor din multipremiatul cu Oscar film: Slum dog millionaire. Aceeasi poveste trista, aceeasi disperare si aceeasi lupta pentru supravietuire, in acelasi cadru cu muntii ...
 
Nume utilizator:
Parola:
Autentificare
Recuperare Parolă
Cont Nou

Promo
AI CARTILE LUI NOVACESCU?
Cartile: Ion I.C. Bratianu. Conceptie si management politic, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2011, 410 p. si: Linsajul mediatic in politi [...]

Talkshow online
Conferinta „EUROPENISM versus ROMANISM în era migratorilor


Descarca-te!

Ai o problema ?

Copyright © 2016 Fundatia Armonia. Toate drepturile rezervate.
Home     Despre Mine     Contact     Forum     Publicitate     Termeni și Condiţii
made by EIKON