[x] Închide căutarea
  Caută în categoria   Caută Autentificare

Prima pagina
Special
Forum
Newsletter
Sondaje
Cand credeti ca se va rezolva criza gunoaielor din Cluj Napoca?

  In timp util.
  Până la sfârșitul anului 2015.
  Până la mijlocul anului 2016.
  În doi ani.
  În mai mulți ani

Votează   |   Vezi rezultate

Concurs
concurs

Concursul este suspendat, momentan.

 
HOME
CĂUTARE
ARHIVĂ
DESPRE MINE
CONTACT
PUBLICITATE
 
 Ai cartile lui Novacescu?

Cartile: Ion I.C. Bratianu. Conceptie si management politic, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2011, 410 p. si: Linsajul mediatic in politica romaneasca. 1919. Adevarul versus Bratianu, Editura Adevarul, Bucuresti, 2013, 425 p., CU DEDICATIE din partea autorului - le puteti procura daca trimiteti o comanda prin mail la: ion(at)novacescu.ro sau un mesaj pe Facebook/Ion Novacescu.

Pretul primei carti este de 50 de lei iar a celei de-a doua este de 30 lei. Cartile va fi livrate prompt, prin posta, in sistem ramburs. Vezi: galeria foto si galeria video cu opinii ale unor personalitati avizate despre cele doua carti. Multumesc!

Postez, mai jos, cuprinsul celor doua carti:

1. Ion I.C. Bratianu. Conceptie si management politic ( care este, in fapt, teza mea de doctorat, sustinuta la Universitatea Babes Bolyai din Cluj, in 6 decembrie 2010), pentru a va da seama de continutul sau:

CUPRINS


Introducere .............................................................................................. p.I - III

CAPITOLUL I: ASPECTE ALE CONCEPȚIEI ȘI MANAGEMENTULUI BRĂTIENIST ÎN POLITICA INTERNĂ ................................................... p.1 – 202

       I.1.1. Sistemul brătienist......................................................................... p. 11 – 21
       I.1.2. Contractele de cesiune a guvernării pe perioadă limitată. Relaţia
       dintre suzeranul politic Ion I.C. Brătianu şi vasalii săi politici...............p. 21 – 30

I.2. Mijloacele politice brătieniste................................................................. p. 30 – 54

      I.2.1. Rolul finanţei liberale în constituirea organizaţiilor  liberale din
               Transilvania după 1919...................................................................p. 32 – 37
       I.2.2. Reacţia oficiosului PNR faţă de acţiunea politică liberală
             de extindere în Transilvania............................................................. p. 37 – 44
       I.2.3. Locul și rolul Istoriei în cadrul concepţiei şi managementului
      politic brătienist.........................................................................................p. 46 – 54
 
I.3. Concepţia brătienistă privind Partidul Liberal și organizarea sa.......... p. 55 – 133
       I.3.1. Cultura organizaţională a PNL...................................................... p. 57 – 61
       I.3.2. Liderul politic  și rolul său în mecanismul instituțional................. p. 61 – 71
       I.3.3. Programul, clientela şi morala partidului...................................... p. 71 – 85
       I.3.4. Organizarea unui partid .................................................................p. 85 – 94
       I.3.5. Marele congres al PNL din 27 noiembrie 1921. Premieră şi
          inovaţie politică......................................................................................p. 94 – 104
       I.3.6. Rolul colaboratorilor în managementul brătienist......................... p. 104–109
       I.3.7. Eşecul electoral, ca efect al dezorganizării și al aroganței
                liderului  ..........................................................................................p. 109-120
       I.3.8. Managementul brătienist al relansării politice și electorale.
              „Războiul tăcut” contra lui Averescu şi contra  ardelenilor..............p. 120-133
    
I.4. Responsabilitate şi Răspundere. Misionarism şi Antidemagogie...........p. 134-143
        I.7.1. Rolul sufletului în politica brătienistă........................................... p. 141-143
     
I.5. Acţiune și reacțiune politică în concepţia brătienistă………………   p. 143- 175
       I.5.1. Atitudine și reacție în politica internă. Politica „Biciului şi a
               Zăhărelui
…………………………………………….........................p.145-148
       I.5.2. Concepţia brătienistă asupra problemei muncitoreşti...................p. 148-153
       I.5.3. Ingineria politică brătienistă…………….....................................p. 154-158
       I.5.4. Activitatea în opoziţie a lui Brătianu, în 1918, la Iași..................p. 158-164
       I.5.5. "Bătălia parlamentară" de la Zgurița..............................................p. 164-167
        I.5.6. Principiile acţiunii politice brătieniste......................................... p. 168-175

I.6. Comunicarea politică brătienistă........................................................ p. 175-192
         I.6.1. Propagandă, Simbolism şi Etichete politice în practica politică
                  brătienistă………...................................................................... p. 176-184
         I.6.2. Violenţă mediatică şi manipulare electorală în campania
                  din 1922......................................................................................p. 184-1192

I.11. Partidul la guvernare............................................................................p. 194–200
         I.11.1. Soluţii politice brătieniste la un anumit tip de provocări
 guvernamentale............................................................................................. p.197-200
    Concluzii  .................................................................................................. p. 200 -202


CAPITOLUL II. POLITICA EXTERNĂ ŞI POLITICĂ EUROPEANĂ ÎN CONCEPŢIA LUI ION I. C. BRĂTIANU..................................................p. 203-258

II.1. Directivele politicii externe româneşti................................................... p. 203-242

II.1.1. Realism politic şi anti-război................................................................. p. 209 – 226
II.1.2. Bătălia politică şi diplomatică pentru Banat ........................................p. 220-232
II.1.3. Diplomaţia şi manevrele brătieniste în susţinerea operaţiunilor
          militare de ocupare a Budapestei de catre armata romana, in august 1919.............p. 233-238
II.1.4. Influenţa politicii şi actorilor interni asupra politicii externe...............p.238-242

II.2. Tactică. Mijloace şi acţiune politică în domeniul extern....................... p. 242-249

II.2.1. Principii ale politicii externe brătieniste................................................ p. 246-249

II.3.   Ion I. C. Brătianu şi politica europeană a României după
                               1918.................................................................................... p. 249-257
Concluzii ...........................................................................................................p. 257-258

 

CAPITOLUL III.     POLITICA MINORITĂŢILOR  ÎN VIZIUNEA BRĂTIENISTĂ..................p. 259-298

IV.1. Politica minorităţilor şi chestiunea evreiască înainte de 1914................ p. 269-2272

IV.2. Politica minorităţilor în concepţia brătienistă după 1919.....................p. 262-278
        IV.2.1. Concepţia brătienistă post-versailleză asupra minorităţilor
        naţionale ( martie 1925)............................................................ p. 278-281
IV.2.1. Antisemitismul comercial al lui Brătianu.......................................... p. 281-294

 CAPITOLUL IV.    POLITICI ŞI CAMPANII BRĂTIENISTE..............p. 299-363

V.1. Democraţie liberală şi naţionalism......................................................p.299-353
       V.1.1. Campania anticarlistă a oficiosului PNL-Viitorul.......................p.305-310

V.2. Politicile brătieniste de edificare şi reformare a instituţiilor statului român
        V.2.1. Locul şi rolul Bisericii în concepţia brătienistă........................p.310-315
        V.2. 2. Presa în concepţia brătienistă ................................................p. 315-317
        V.2. 3. Conceptele de ordine, libertate şi dreptate la Brătianu..........p.317-321

V.3. Ion I. C. Brătianu – fondatorul statului liberal organizat în
        România.............................................................................................p. 321-337
        V.3.1. Deviza “Prin noi înşine” şi relaţia cu capitalul străin.............p.322-327
        V.3.2. Problema petrolului românesc în viziunea brătienistă....................p.333-337
         V.33 Concepţia lui Ion I.C. Brătianu asupra Constituţiei
        României Mari…………………………………………………………………p.
        V.3.4. Politici economice şi politici publice ale lui Ion I.C. Brătianu 
        V.3.5. Raţiunea politicii statului cultural român în creaţia
        statală a lui Ion I.C. Brătianu................................................................... p. 340-344
        V.3.6.  Politicile guvernului Brătianu (1922 – 1926)............................... p. 344-353

Concluzii............................................................................................................p. 364-366
Bibliografie .......................................................................................................p. 367-369
ANEXE .............................................................................................................p. 369- 373

2. Linsajul mediatic in politica romaneasca. 1919. Adevarul versus Bratianu

CUPRINS
Introducere..................................................................9
Cap. I: Linşajul mediatic. Definiţie
şi scurte explicaţii......................................21
Cap. II. Adevĕrul şi Const. Mille. Subiecţii unei
poveşti tumultuoase şi de succes
a presei române moderne..........................31
II.1. Const. Mille. Scurtă prezentare biografică.....31
II.2. Const. Mille – modernizatorul Adevĕrului
şi revoluţionarul presei româneşti............46
II.3. Omul şi jurnalistul Const. Mille....................53
II.4. Crezul Jurnalistului.......................................57
II.5. Ideologia şi liniile directoare ale ziarului
Adevĕrul (până la 1914).............................63
II.6. Const. Mille – omul lui Take Ionescu............67
II.7. Războiul de 30 de ani millisto-brătienist.......75
II.8. Concluzii........................................................103
Cap. III: Adevărul şi linşarea mediatică
a „Şobolanilor“, în 1919............................105
III.1. Conjunctura..................................................105
III.2. Jurnaliştii-călăi şi uneltele lor de tortură
mediatică...................................................112
III.3. Icoana Răului din politica românească.
Eticheta şi sintagma celor Trei Şobolani..... 127
III.4. Adevărul – „valetul mediatic“ al
mitocanului Take Ionescu........................131

III.5. Asaltul antibrătienist pe frontul simbolic
al dezastrului militar de la Turtucaia.....157
III.6. Atacarea şi diabolizarea duşmanului
de clasă şi a oligarhiei acaparatoare.......166
III.7. Contralovitura brătienistă asupra
Adevărului. Acţiunea brutală
a cenzurii. Replica millistă......................172
III.8. Asaltul pentru trântirea lui Brătianu de la
putere şi instalarea „guvernului naţional“.... 189
III.9. Biciuirea-n piaţă a „Partidului Hoţiei“ şi a
creierului său diabolic, Vintilă Brătianu.
Atacarea citadelei financiare a
brătienismului – Banca Românească......202
III.10. Alternativa Maniu. Severa stigmatizare
a eşecului brătienist de la Conferinţa
Păcii şi în chestiunea Banatului..............246
III.11. Regrupări şi poticneli în tabăra justiţiarilor
mediatici. Venirea unui nou cavaler pe
frontul de luptă antibrătienist.................269
III.12. Linşarea Dinastiei politice a cointeresării
şi a Partidului afacerilor..........................284
III.13. Exploatarea chestiunii „răspunderilor“
brătieniste în organizarea şi purtarea
dezastruoasă a războiului........................294
III.14. Bătălia pentru „butoanele“ alegerilor
şi pentru adjudecarea mediatică
a cuceririi Budapestei, în august 1919....300
III.15. Năvala contra Dictatorului liberal.
Prăbuşirea Despotului..............................317
III.16 „Guvernul-paravan“. Denunţarea şi
torpilarea manevrelor politice brătieniste..... 334
III.17. Îndoieli şi temeri provocate de
„Criza-Farsă“. Lupta cu „dictatura
militară“ a M.S. Ionel al II-lea.................341
III.18. Rechizitoriul cu privire la antisemitismul
familiei Brătianu, întocmit de
justiţiarii Adevărului.................................... 360
III.19. Biciuirea-n piaţă a blândului Ferdinand,
protectorul Triadei mafiote......................365
III.20. Predica millistă a „boicotului electoral“.
A doua biciuire a Regelui Fidel. Ispitele
şi spaimele eşecului electoral. „Marea
Deznădejde“ de după boicot.....................380
III.21. Strivirea Brătienismului.
Puterea Presei...........................................388
III.22. Mutilarea Marelui Şobolan
prins în cuşcă............................................404
Concluzii..................................................................409
Bibliografie..............................................................426

 Fractiunea care curma viata si blocheaza orasul

Da. Fracțiunea de secundă. Importanta, prețioasa de fracțiune de secundă care e atât de prețuită de noi toți oamenii moderni și care ne face să devenim grăbiți, precipitați, inconștienți și iresponsabili. Secunda aceea blestemată care cântărește în decizia omului mai greu decât o întreagă viață. Asta e povestea grabei și a inconștienței. E povestea care se tot repetă ceas de ceas în marele oraș. La fel s-a întâmplat și în jurul orei 16, pe strada Memorandumului. De data aceasta a fost una cu final fericit. Pentru că la volanul unui bolid de 20 de tone - un atobuz cu burduf al CTP - s-a aflat un om RESPONSABIL. El a salvat viața unei inconștiente iresponsabile, care pur și simplu s-a aruncat în fața autobuzului ce intra în stație. Impactul dintre bolid și om s-a produs la nivelul capului. Lovitura capului femeii în parbriz a sunat ca o bufnitură oribilă. Călătorii din stația Memorandumului au sărit imediat să dea o mână de ajutor. Unul a adus o pătură, cu care a învelit trupul femeii, întins pe caldarâm. Altul a sunat la 112. Salvarea a venit imediat, victima a fost dusă de urgență la spital. În urma ei a rămas un șofer șocat dar profesionist desăvârșit, conștient că experiența sa a putut salva o viață.

În plan secundar, scena orașului surprinde o coadă de troleibuze și autobuze, cu sute de călători, care s-a întins până la Agronomie, traseul fiind blocat mai bine de jumătate de ceas, din cauza acestui accident (vezi foto!). Asemenea acidente au mai fost în număr de trei la Cluj anul acesta. În schimb, sute sunt evitate, fără a avea niciun efect în planul comportamentului colectiv. Aceeași grabă. Aceeași iresponsabilitate și aceeași lipsă de grijă pentru propria viață și integritate. Ca și cum păstrarea acestora ar fi în atributul autorităților și a celuilalt.Vorba unui șofer CTP: „Dacă ar derula cineva filmarea pe o zi de lucru la camera unui autobuz n-ar mai fi medalii ca să fim decorați câte vieți și accidente ferim, iar presa clujeană s-ar îngrozi.”. Morala povești: prețuiți-vă viața și sănătatea, oameni buni! E obligația voastră primordială și nu e responsabilitatea celuilalt. Foto & Relatare: Andrea Ilyas.

 Salvam Casa memoriala a lui Iuliu Maniu din Badacin, alturi de Parintele C-tin Necula

Sunt bucuros să vă anunț că părintele-conf.univ.dr. Constantin Necula a acceptat IDEEA și invitația mea de ține o conferință altfel la Berăria Culturală, în cadrul unui eveniment cultural și caritabil, dedicat salvării Casei Memoriale Iuliu Maniu din Bădăcin. Și nu numai că va conferenția despre: „Sens, Muncă și Bucurie”, ci va și susține niște tineri rockeri ai Clujului, ajutându-i să se facă cunoscuți cu un recital rock în deschiderea conferinței sale. Evenimentul este oferit de NTT DATA România si avea loc în 20 octombrie, de la ora 19, la Casa de Cultură a Studenților.  Astfel, „Trupa lu' Bunu" a Rock Academy, by Costi Cămărășan și Trupa „The Fuse”, vor concerta în deschiderea conferinței.

Fii și tu parte a acestui proiect de suflet și contribuie la salvarea casei memoriale a marelui patriot român, Iuliu Maniu, cumpărând un bilet de intrare, de la Cinema Florin piersic și Iulius Mall. Fă acest gest de care o să fii mândru!

Acesta este un proiect „Fabrica de Lideri”, finanțat de către Municipalitatea clujeană, în cadrul politicii publice de suysținere a culturii clujene.

Berăria Culturală este un proiect cultural și comunitar al Fundației Armonia - susținut de către URSUS Breweries - care a intrat în cel de-al patrulea an de activitate.


 

Ideea minunată a acestui proiect este aceea că un renumit, ascultat și apreciat preot ortodox al Transilvaniei a acceptat pentru prima dată ca să susțină o coferință la care să se pună un bilet de intrare. De ce a făcut asta? Pentru că este Om, pentru că are spirit caritabil și ecumenic și pentru că astfel putem obține o sumă cât mai consistentă cu care să-l ajutăm pe preotul greco-catolic din Bădăcin, care se se chinuie să salveze de la distrugere Casa memorială a lui Iuliu Maniu - Sfinxul Românismului. Aceasta a fost IDEEA mea, pe care Părintele Necula a accepta-o cu entuziasmul ce-l caracterizează și pentru care-i sunt profund recunoscător. Eu, modestul discipol al lui Ion I.C. Brătianu, cel care i-a fost partener lui Iuliu Maniu în zidirea României Mari. Alături de noi au sărit imediat să pună umărul oameni minunaţi:
- neamțo-românul Daniel Metz - fondator de industrie IT românească și director pe România al NTT Data,
- primarului Clujului, Emil Boc
- Robert S. Uzuna - director corporate affairs la Ursus
- chestorul (r) Pop Pușcaș Teodor și atâția alți Oameni, care sustin proiectele cultural-comunitare ale Berariei Culturale şi promovarea tinerelor talente. Ei bine! N-ar fi Transilvania, cu armonia sa, dacă de buna imagine a proiectului nu s-ar ocupa o unguroaică cu suflet românesc - Ilyas Andrea, iar de afișe o româncă și o creatoare minunată: Ioana Feneșan, alături de altă unguroaică faină - Csilla Tronko.
Ajută-ne și tu și cumpără bilet la acest eveniment. Bilete se găsesc la Iulius Mall și Cinema Florin Piersic.

Consultant: Ilyas Andrea.
Parteneri: PMA Invest, prin Adrian Mircea Pop, Cluj-AM.ro, prin Mircea Tudor Avram, Casa de Cultură a Studenților, prin Flavius Milasan, Cinema „Florin Piersic”, prin Ioana Călin „CASINO” - Centrul de Cultură Urbană, prin Cristian Manolachi și nu în ultimul rând Rock Academy, prin Costi Cămărășan.

 Iuliu Maniu si cosmarul noptilor bucurestene

Am hotărât să vă spun câte-o poveste adevărată despre marele patriot și om politic român Iuliu Maniu, cel supranumit „Sfinxul de la Bădăcin”. A fost numit așa din cauza spiritului său calm și taciturn; dar și a lungilor ore pe care le petrecea singur, în meditație, la umbra copacilor din curtea casei părintești din localitatea sălăjană Bădăcin.
Sunt atâtea povești minunate și adevărate despre acest Mare Bărbat al națiunii române. Unele cunoscute, cum este salvarea Vienei de la bolșevism, în octombrie-noiembrie 1918, când timp de 55 de zile Maniu a condus Viena. Sau teribilul său rol de Protector-salvator al noului și firavului stat cehoslovac. Maniu, cu armata română de peste 80.000 de militari, ce-o avea la Viena, a asigurat și protecția Comitetului Național Cehoslovac din Praga, salvându-le viața și apărându-i pe aceștia c până când au reușit să-și înjghebe și ei o armată națională. Și câte povești minunate nu sunt. Pe care am să vi le spun. Printre acestea va fi și cea despre cea mai mare rostire politică și națională pe care Maniu a făcut-o în... ungurește.

Acum o să încep cu Povestea serilor și a nopților bucureștene ale lui Maniu, pe care acesta le petrecea în capitala României Mari, parlamentar fiind. Coșmar nu atât pentru el, cât pentru locotenții săi ardeleni, lideri ai PNȚ-ului, dar mai ales pentru prețioasele și cicălitoarele lor neveste. Mai întâi e necesar să fixez în mintea voastră un adevăr fundamental. Iuliu Maniu ESTE unul dintre marile modele românești de om politic patriot, responsabil, totalmente dezinteresat de avere și de ispitele preamăririi prin politică. A avut, de la începutul activității sale politice și până când l-au asasinat comuniștii la Sighet, o singură grijă și preocupare și anume: mărirea Patriei și prosperitatea nației. Cu toate acestea, serile și nopțile bucureștene îi provocau o mare angoasă și un mare disconfort, întrucât n-avea unde dormi. Maniu a avut o singură casă și aceea a fost cea părintească, din Bădăcinul său drag. În vreme ce toți liderii ardeleni își arajaseră stările materiale și se dotaseră cu case prin București la puțini ani după Marea Unire, Maniu a rămas sărac lipit pământului. În primul rând pentru că nu-l interesa averea și starea sa materială. Este semnificativ faptul că Maniu a avut un singur suman, precum Lucian Blaga a avut toată maturitatea lui un singur palton.
Ziua trecea rapid la București, consumată fiind de marile dezbateri și dispute parlamentare. De întâlniri și celebrele sale pertractări, Maniu fiind îndelung discutat la Capșa și-n alte cafenele cu celebra sa spusă: „Să mai așteptăm. Să mai pertractăm (discutăm/negociem), drăguță dragă”. Acesta era răspunsul obsedant al său, atunci când nu vroia să se angajeze sau nu era sigur de ceva. Ei bine! Soarele cobora la asfințit și începea panica printre politicienii ardeleni cu stare de la București: „No, bine! - ziceau ei - unde doarme-n seara asta domnul Prezident?!!! Ia-l tu la tine acasă, măi Popovici! Ba nu! Că la mine a fost aseară și nevastă-mea o să-mi dea în cap cu făcălețul. Ia-l tu măi, Aurel, că e rândul tău...” Cam așa erau discuțiile pe holurile Camerei Deputaților sau ale Senatului în fiecare sfântă seară lăsată de la Dumnezeu. Iar Maniu îi aștepta să se hotărască pe o bancă. Imperturbabil ca un Sfinx al Românismului.

Ai cartile lui Novacescu?
Fractiunea care curma viata si blocheaza orasul
Salvam Casa memoriala a lui Iuliu Maniu din Badacin, alturi de Parintele C-tin Necula
Iuliu Maniu si cosmarul noptilor bucurestene
 
  Caine de gunoaie la Cluj. Cel mai trist si tulburator reportaj al meu   Interviu Florin Piersic cu ocazia implinirii a 72 de ani
Reclama ta aici !
Reclama ta aici !
 
 Academicianul I.A. Pop ne spune care-i brand-ul de neam al romanilor
 Culmea problemelor din administratia clujeana a fost rezolvata cu succes.
 PSD vaneaza fete tinere si inalte
 Cel mai bogat clujean vorbeste despre bani si sensul vietii, la Beraria Culturala
 Boacterul Creativ de la Untold. O Poveste clujeană de succes.
 Mircea Bravo vine la Beraria Culturala
 Clujul Secret, dezvaluit la Beraria Culturala
 Unguri exaltati agita steagurile Ungariei si scandeaza numele tarii lor in centrul Clujului
 Dezbatere de excepție la Beraria Culturala. Invitat arhitectul Serban Tigănaș
 
 
13.11.2013
  Povestea primului orfelinat taranesc din Romania. Zidit in 1927 de bunicul meu, Miron Novacescu

În emisiunea: "Poveştile României", de pe Look TV, din 9 noiembrie 2013, la care m-a invitat Sabin Gherman, am avut ocazia şi, mai ales onoarea, să vorbesc despre zidirea Bunicului meu, Miron Novăcescu, cel care, la 1927, a contribuit, din averea sa, la fondarea primului orfelinat ţărănesc din România. "Casa Dorca" a fost fondată în 1927, ca urmare a unui eveniment tragic petrecut în comunitatea baptistă din satul Prilipeţi, Valea Almăjului, judeţul Caraş Severin. În urma dece [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
  06.10.2016
  Clujul sforaitorilor neputinciosi. Un tanc X6 a blocat toate tramvaile un ceas si jumatate

Astăzi, 6 octombrie 2016, am asistat la un spectacol jalnic în centrul Capitalei culturale, civilizate și mega...super extra a Transilvaniei. A fost o parodie a intervenției autorităților ÎNGROZITOARE, ce mi-a dovedit că orașul ăsta dacă funcționează o face din inerție. Ei bine, circulația tramvaielor a fost blocată pe B-dul Horea timp de o oră și 20 de minute, în intervalul orar 13.47 – 15.06 spre cartierul Manastur, din cauza unui SUV BMW X6 (vezi foto). Deci, oameni norma [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
 
11.10.2016
  Mircea Bravo vine la Beraria Culturala

Cea de-a 60-a ediție a Berăriei Culturale - intitulată „Hazul și necazul la români” - îți oferă prilejul unei întâlniri și al unei dezbateri cu unul dintre cei mai cunoscuți, apreciați și în același timp controversat reprezentant al generației tinere, dar și al „lumii noi” create în universul virtual al rețelelor sociale. NU RATA!... întâlnirea cu comediantul clujean Mircea Bravo, cel care face o țară întreagă să zâmbească sau să se enerveze cu farsele sale [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
  19.09.2016
  Academicianul I.A. Pop ne spune care-i brand-ul de neam al romanilor

Într-un context geopolitic tensionat și într-un mediu național letargic și tulbure, Academicianul Ioan Aurel Pop - rectorul Universității Babeș Bolyai - este o voce limpede a conștiinței românești. Și a nevoii noastre de identitate națională. Domnia va susține miercuri seara la Berăria Culturală,  o conferință în primă audiție despre „Brand-ul de neam la români”. Acest eveniment academic de marcă va avea loc la Casino, în ziua de miercuri, 21 septembrie 2016, [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
  03.09.2016
  Arii celebre, vin bun, bere aleasa si voie buna la deschiderea Berariei Culturale

Deschidem sezonul de toamnă al Berăriei Culturale cu un eveniment de gală și de mare ținută, care va avea loc la CASINO-ul din Parcul Central, vineri, 9 septembrie, de la ora 19.
I feel pretty, oh, so pretty...!”
Recital de arii celebre și lieduri, în interpretarea:
Sopranei Daniela Pacurar, alături de elevele sale: Delia Mihali, Ioana Sima și Sonia Diugan.
La pian: Meda Nemeti.
Un proiect „Fabrica de Lideri”, menit să ofere o scenă și un afiș talentelor neștiute ale Clujului, finanțat de către Municipalitatea clujean [...]Autor: Ion Novacescu
Citește
 
  08.06.2016
  Cel mai bogat clujean vorbeste despre bani si sensul vietii, la Beraria Culturala

Ștefan Vuza, unul dintre cei mai mari industriași ai României și cel mai bogat clujean va conferenția la Berăria Culturală: „Despre bani și sensul vieții”.Conferința-dezbatere va avea loc, miercuri, 8 iunie, de la ora 19, la cea de-a 55-a ediție a Berăriei Culturale, care se va desfășura în sala Euphoria a Fabricii de bere Ursus. Producătorul și moderatorul conferinței, comuinicatorul și istoricul Ion Novăcescu, arată că Ștefan Vuza a acceptat imediat invitația de a c [...]


Autor: Ion Novacescu
Citește
 
 
01.08.2013
 Clujeni versus Vinituri la Beraria Culturala
Miercuri, 31 iulie, a fost cea de-a şasea dezbatere la Berăria Culturală: "Cluj versus Napoca. Clujeni vs. Vinituri", dezbatere-eveniment care a umplut berăria până la refuz şi la care şi-au adus contribuţia o pleiadă de invitaţi remarcabili ai vieţii publice clujene, alături de un public ales. Majoritari au fost viniturile. Si-n alesul public si printre invitatii de seama: judecatorul Vasile Grunea (la microfon), Ekstein Kovacs Peter, Radu Moisin, Ciprian Paun, Ioan Hosu si Florin Danciu (vezi galeria foto)....

Vezi toate articolele din categoria Polemici și Scandal
 

 
11.09.2013
 Exclusivitate.Documentul care zdrobeste politica neliberala de la PNL Cluj
Scandalul se amplifică în PNL Cluj. Secretarul general al PNL, Eduard Hellvig, a decis ieri, 10 septembrie, să amâne, pe termen nedefinit, ținerea Conferinței teritoriale (C.T.)  a PNL, care trebuia să aleagă președintele organizației și Biroul Județean, sâmbătă 14 septembrie. Prin Adresa trimisă președintelui în exercițiu, Marius Nicoară, (vezi foto) Hellvig îl anunță că a decis amânarea C.T. pe baza a trei considerente majore: 1. primirea la Secretariatul General a mai multor sesizări din partea membrilor filialei „legate de nerespectarea normelor statutare de organizare a Adunărilor Generale pentru C.T”.

2. Nerespectarea art. 19 din Regulamentul de aplicare a Statutului, care prevede "obligativitatea organizării Adunărilor Generale pentru desemnarea delegațiilor în toate orașele și municipiile."

3. "Convocatorul trimis de filiala Cluj, în data de 09.09.2013, nu corespunde cu norma de reprezentare...

Vezi toate articolele din categoria Arogantul și Penibilul Clujului

 
    Cea mai nesimţită
Companie / InstituţieCaine de gunoaie la Cluj. Cel mai trist si tulburator reportaj al meu
"Slum dog de Cluj" sau "Caine de gunoaie de Cluj" este cel mai trist, mai tulburator si mai muncit reportaj pe care l-am facut eu in cariera de jurnalist TV. Este emotionant pentru ca spune povestea trista a unui numar mare de copii... tristi si fara speranta. Mai precis, e povestea celor 300 de copii fara speranta si fara viitor, nevoiti sa traiasca in gunoaie si cu gunoaie. 300 de copii inocenti si frumosi care au o poveste de viata asemanatoare cu cele ale eroilor din multipremiatul cu Oscar film: Slum dog millionaire. Aceeasi poveste trista, aceeasi disperare si aceeasi lupta pentru supravietuire, in acelasi cadru cu muntii ...
 
Nume utilizator:
Parola:
Autentificare
Recuperare Parolă
Cont Nou

Promo
AI CARTILE LUI NOVACESCU?
Cartile: Ion I.C. Bratianu. Conceptie si management politic, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2011, 410 p. si: Linsajul mediatic in politi [...]

Talkshow online
Conferinta „EUROPENISM versus ROMANISM în era migratorilor


Descarca-te!

Ai o problema ?

Copyright © 2016 Fundatia Armonia. Toate drepturile rezervate.
Home     Despre Mine     Contact     Forum     Publicitate     Termeni și Condiţii
made by EIKON